مقاله آی تی

مرجع دانلود رایگان کتاب های آی تی و کامپیوتر

0 +
کتاب آموزشی رایگان
0 +
دقیقه ویدئو آموزشی رایگان

جدیدترین مطالب مقاله آی تی

کتابچه راهنمای اندروید

دانلود کتابچه راهنمای اندروید

این کتاب شامل توضیحات کاملی از سیستم عامل محبوب اندروید ،تاریخچه این سیستم عامل،نسخه های ارائه شده برای این سیستم عامل،روت کردن و… میباشد که توسط کتابخانه گویا آی تی گردآوری شده و در اختیار

آموزش استفاده از اپلیکیشن nandroid

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﻡ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ اکسپریا ﺑﺎ ﺭﻭﺷﯽ ﺁﺳﺎﻥ

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﻓﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ Z اکسپریا ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﻓﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻡ ۱ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

افزایش سرعت اینترنت

افزایش سرعت اینترنت با چند کلیک ساده

ﺳﺮﻋﺖ اینترنت ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اینترنت ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻋﺖ اینترنت ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ۲۰٪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ

شروع به کار وب سایت مقاله آی تی

این وب سایت به زودی با مقاله ها و فایل های آموزشی در زمینه: آی تی کامپیوتر تکنولوژی و… شروع به کار خواهد کرد.