اطلاعیه مهم در خصوص لینک های دانلود و مشکل دانلود نشدن فایل ها حتما بخوانید

کتاب های درسی و دانشگاهی آی تی

در صفحه کتاب های درسی و دانشگاهی آی تی شما به آرشیوی از کتاب های آموزشی مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر که در دانشگاه های ایران تدریس می شوند، به صورت رایگان دسترسی دارید.

کتاب های ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، نظریه زبان ها و ماشین ها، پایگاه داده و… همگی در صفحه کتاب های درسی و دانشگاهی آی تی موجود است

کتاب های درسی و دانشگاهی آی تی

در صفحه کتاب های درسی و دانشگاهی آی تی شما به آرشیوی از کتاب های آموزشی مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر که در دانشگاه های ایران تدریس می شوند، به صورت رایگان دسترسی دارید.

کتاب های ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، نظریه زبان ها و ماشین ها، پایگاه داده و… همگی در صفحه کتاب های درسی و دانشگاهی آی تی موجود است